Ceník likvidace odpadu a suti 2021

Malý kontejner 3 m3 cena Kč bez DPH cena Kč s DPH
Suť, zemina 2500,– 3025,–
Směsný odpad a suť 3200,– 3872,–
Dřevo 1700,– 2057,–
Velký kontejner 10 m3 cena Kč bez DPH cena Kč s DPH
Směsný odpad bez suti 4900,– 5929,–
Dřevo 2700,– 3267,–
Doprava písku a ostatních materiálů 800 / 900 kč bez DPH

Jezdíme po celé Praze! Šířka vozu je 2,0 m – dostaneme se i do úzkých průjezdů.

Ceny jsou konečné, včetně odvozu a likvidace sutilikvidace odpadu. Ceny jsou stanovené za kontejnery naložené do bočních hran. Při přeložení kontejnerů nad bočnice účtujeme za každých 30 cm příplatek 500.- kč bez DPH.

Nakládka u nás stojí 250.- kč/h za pracovníka. Standardně vozíme písek betónový (nebo zásypový) a maltový. Štěrk frakce 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32, nebo kačírek různé velikosti a betónové směsi podle požadavku zákazníka.
Kontejner malý - ilustrační obrázek Kontejner velký - ilustrační obrázek