Povolení k likvidaci odpadu

Podle § 12, odst. (4), zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech: „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.“

Předání odpadu osobě která není oprávněná převzít odpad je tedy nezákonné,taková likvidace odpadu je tedy nezákonnou likvidaci odpadu.

Jsme oprávnění nakládat s odpady Povolení k likvidaci odpadu (PDF) a při převzetí odpadu vystavíme Potvrzení o převzetí odpadu (PDF) .